Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy är ett verktyg i vår strävan mot en arbetsmiljö som präglas av säkerhetstänkande och trivsel. Vår bransch är särskilt utsatt för risker och därför anser vi att alla anställda måste vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Vi skall alltid sträva efter att förebygga skador och ohälsa genom olycksfall, belastningsskador eller psykiskt ohälsa.

Se våra tjänster
För välmående företag
I vår dagliga verksamhet aktivt arbeta med arbetsmiljöer för våra pågående projekt.
Månadsvis diskutera arbetsmiljö på de personalmöten vi har.
Kontinuerligt se över vår personliga skyddsutrustning och se till att den är i oklanderligt skick.
Regelbundet genomföra kurser om taksäkerhet för samtliga i personalen.
Ge nyanställda en introduktion i vårt säkerhetstänkande.
Verka för att arbetsmiljöarbetet finns med i alla beslutsprocesser inom företaget.
Tillse att våra lagkravsregister uppdateras och att vi följer lagen.
Samtliga anställda skall omfattas av en sjukvårdsförsäkring och företagshälsovård.
Bättre arbetsmiljö och bättre trivsel