031 - 38 11 888 | Aldin: 0704-18 59 86 | Kalle: 0790-68 59 86

Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy är ett verktyg i vår strävan mot en arbetsmiljö som präglas av säkerhetstänkande och trivsel. Vår bransch är särskilt utsatt för risker och därför anser vi att alla anställda måste vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet.

Vi skall alltid sträva efter att förebygga skador och ohälsa genom olycksfall, belastningsskador eller psykiskt ohälsa.

Detta vill vi uppnå genom att:

  • I vår dagliga verksamhet aktivt arbeta med arbetsmiljöer för våra pågående projekt

  • Månadsvis diskutera arbetsmiljö på de personalmöten vi har

  • Kontinuerligt se över vår personliga skyddsutrustning och se till att den är i oklanderligt skick

  • Regelbundet genomföra kurser om taksäkerhet för samtliga i personalen

  • Ge nyanställda en introduktion i vårt säkerhetstänkande

  • Verka för att arbetsmiljöarbetet finns med i alla beslutsprocesser inom företaget

  • Tillse att våra lagkravsregister uppdateras och att vi följer lagen

  • Samtliga anställda skall omfattas av en sjukvårdsförsäkring och företagshälsovård